Technische Gids

9e Klimomloop van Ulestraten

Zondag 22 september 2019KNWU dameswegwedstrijd 

open voor UCI rensters, amateur en beloften dames
KNWU Klimmerstrofee 

Junioren dames en Nieuwelingen dames


Algemene informatie

9e Klimomloop van Ulestraten
Organisatie Stichting Col di Ulecitta i.s.m. Limburg Express Cycling Team
Secretariaat Burgemeester Visschersstraat 34
6235 EC UlestratenInschrijvingen via KNWU

Prijzenschema D Dames
Prijzenschema K Junioren dames
Prijzenschema P Nieuwelingen dames
KNWU vrouwen is schemaAfstand wedstrijd junioren dames 71,2 km
Afstand wedstrijd nieuwelingen dames 53,4 km
Afstand wedstrijd dames 124,6 kmStart 10:00 uur junioren dames en nieuwelingen dames op de Markt te Meerssen
Start 13:30 uur dames op de Markt te Meerssen

Finish ca 11.30 uur nieuwelingen dames op de Markt in Meerssen
Finish ca. 12:00 uur junioren dames op de Markt in Meerssen
Finish ca. 17:25 uur dames op de Markt in Meerssen
Permanence
Bruncherie Silly Days
Markt 5
6231 LR Meerssen
043-3112125 www.bruncheriesillydays.nl

Jury vergadering
Gasterij Goesting
Markt 22
6231 LS Meerssen
043-3642382 www.gasterijgoesting.nl

Was- en kleedruimte
Sporthal Optisport Meerssen
Molenveldweg 4
Meerssen
043-3647435 meerssen@Optisport.nl

Ziekenhuis Maastricht UMC+/Academisch Ziekenhuis
Prof. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Telefoonnummer 043 – 38 76 543
EHBO: 0031-(0)43-5766666


Organisatie

Voorzitter John Waterreus
Secretaris Mariëlle Waterreus
Penningmeester Mariëlle Waterreus
Bestuurslid Andre Eijssen
Bestuurslid Ben Wijshoff
Bestuurslid Raymond Petit
Bestuurslid Vincent Kurvers

Werkgroepen
Parcours
John Waterreus en De Haan beveiligen
Technische Zaken
Andre Eijssen en Ben Wijshoff
PR – pers Kylie Waterreus


Koersdirecteur John Waterreus
Ronde Mister Gaston Vermeeren

Adviseurs
Parcoursbeveiliging
EMS en De Haan beveiligingen

Correspondentieadres

Stichting Col Di Ulecitta
Burgemeester Visschersstraat 34
6235 EC Ulestraten Website www.klimomloop-ulestraten.nl Email info@klimcriterium.nlDagprogramma

08.30 uur Permanence open
08.30 uur Junioren dames en nieuwelingen dames (clubverband) rugnummers + uitreiken kader plaatjes. Inleveren een set wielen
09.00 uur Afhalen radioapparatuur junioren (tegenover basiliek op markt)
09.00 uur Juryvergadering (Gasterij Goesting, Markt Meerssen)
09.15 uur Ploegenvoorstelling junioren dames en nieuwelingen dames, tekenen presentatielijst.
10.00 uur Start junioren dames en nieuwelingen dames, op de Markt in Meerssen
10.30 uur Afhalen rugnummers+uitreiken kaderplaatjes dames.
(tot 11.15 uur)
11.00 uur Afhalen radioapparatuur dames (tegenover de basiliek op markt)
11.30 uur Ploegleidersvergadering dames (permanence)
11.30 uur Finish Nieuwelingen dames op de Markt in Meerssen
12.00 uur Finish Junioren dames op de Markt in Meerssen
12.30 uur Huldiging junioren dames en Nieuwelingen dames.
12.45 uur Ploegenpresentatie: Podium Startzone
Tekenen presentielijst
Opstellen bij start locatie op de Markt in Meerssen
13.00 uur Definitieve startlijst gereed c.q. beschikbaar
13.30 uur Start dames op de Markt in Meerssen
17.15 uur Finish dames op de Markt in Meerssen
17.30 uur Huldiging winnaars 1, 2 en 3 dames
17.45 uur Juryvergadering en aansluitend eten jury (Gasterij Goesting)
17.45 uur Sluiting
Samenstelling jury


Vz. Wedstrijdleider                                                             Erwin Kistemakers

Ass. Wedstrijdleider                                                           Simone Manders

Wedstrijdcomm. 2                                                               Guusje Vrehen

Wedstrijdcomm. 3                                                               Peter Oonincx

Aankomstrechter                                                                Armand van Mulken

Comm. 1 / Rugnummers / Computerverwerking          Sjaco Westdorp

Commissaris 2                                                                    Lizz Jansen

Comm. Bezemwagen                                                        Stan Cordang

Microfonist                                                                          Wiel Senden

Motorordonnance                                                              Jeroen Remmel

Motorrijder                                                                           Ruud Ortmans

Videofinish / Tijdwaarnemer                                            George van der Sijpt

PVB afnemer                                                                      Jean Houben 


Karavaan

Voorrij auto D&D verhuur Mercedes
Neutrale wagen 1 Mavic
Neutrale wagen 2 Mavic
Jurywagen 1 Mercedes
Jurywagen 2 Mercedes
Jurywagen 3 Mercedes
Jurywagen 4 Mercedes
Jurywagen 5 Mercedes
Ambulance Sportdoctors.nl onderleiding van Guusje Vrehen
Bezemwagen
Motorbegeleiding Euro Motard Services (EMS)


Opstellen ploegen en renners/rensters

Alle rensters stellen zich op bij de start, op de markt in Meerssen. Vanuit daar vindt er een geneutraliseerde start plaats van ongeveer 1 kilometer, en dan zal op de Humcoverstraat te Meerssen het startsein gegeven worden door koersdirectrice ?


Overige

Geluid D en D verhuur
Parcoursbeveiliging De Haan beveiligingen
Wedstrijdreglement 9e Klimomloop van Ulestraten 2019Wedstrijdregelement 9e Klimomloop van Ulestraten


Artikel 1

De 9e klimomloop van Ulestraten , hierna te noemen “de wedstrijd”, vindt plaats op zondag, 22 september 2019. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting Col di Ulecitta, hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU ) en de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen. Deze zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

Artikel 2

Aan de wedstrijd voor junioren dames en nieuwelingen dames , is in clubverband, deelnemen met een licentie junioren dames of nieuwelingen dames of een buitenlandse licentie. Deze wedstrijd gaat voor junioren dames over 72 km. Dus 8 rondes. De wedstrijd voor nieuwelingen dames gaat over 54 km. Dus over 6 rondes.
Aan de wedstrijd voor de dames, waarvan de afstand 126 km bedraagt, (14 rondes) kan worden deelgenomen door rensters met een elite dames, beloften vrouwen licentie of amateur dames licentie of UCI licentie, dan wel een buitenlandse licentie. Deelname staat open voor team met een minimum aantal van 4 deelneemsters en een maximum van 8 deelneemsters). Individuele inschrijving is mogelijk.
Buitenlandse ploegen mogen deelnemen onder dezelfde voorwaarden. De wedstrijd vindt plaats op een gesloten omloop met een lengte van bijna 9 kilometer.

Artikel 3

De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen van de UCI en de KNWU.

Artikel 4

De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
- De reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie
- De te volgen route

Artikel 5

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats in de permanence op vertoon van de licenties vanaf 08.30 uur. (junioren dames en nieuwelingen dames) Ophalen van rugnummers en kaderplaatjes en eventueel transponders gebeurd in ploegverband door de ploegleider. Iedere ploeg (junioren dames en nieuwelingen dames ) levert een voor en achterwiel in met deugdelijk materiaal en het correcte verzet. Achterwiel dient als laatste een 14 kransje te hebben en minimaal 10 speed te zijn.
De permanance is in Bruncherie Silly Days, Markt 5, 6231 LR Meerssen, 043-3112125

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats in de permanence op vertoon van licenties vanaf 10.30 tot 11.15 uur. Ophalen van de rugnummers en kaderplaatsjes door de ploegleider van de dames.
De permanance is in Bruncherie Silly Days, Markt 5, 6231 LR Meerssen, 043-3112125

Fietsen worden in de permanence en overige delen van het gebouw niet toegelaten. Het lopen op fietsschoenen in gangen en lokalen is verboden. Beschadigingen aan gebouwen, inventaris en/of inrichtingen, welke veroorzaakt door het niet opvolgen van deze voorschriften of van de aanwijzingen van de toezichthouder(s) worden op de veroorzaker en/of diens ploeg verhaald.

Artikel 6

De omkleed- en wasgelegenheid bevinden zich in s Was- en kleedruimte
Sporthal Optisport Meerssen,
Molenveldweg 4 Meerssen,
043-3647435 meerssen@Optisport.nl
De deelnemers dienen was- en kleedgelegenheid schoon te houden, eventueel afval in daarvoor bestemde bakken te deponeren en de aanwijzingen van toezichthouders op te volgen.

Fietsen worden in kleedlokalen niet toegelaten. Het lopen op fietsschoenen in gangen en lokalen is verboden. Beschadigingen aan gebouwen, inventaris of inrichtingen, welke veroorzaakt zijn door het niet opvolgen van deze voorschriften of van de aanwijzingen van de toezichthouder(s) worden op de veroorzaker of diens ploeg verhaald.

Artikel 7

De juryvergadering vindt plaats in Gasterij Goesting, op de Markt 22 te Meerssen. Aanvang is om 09:00 uur.

Artikel 8

Er is een ploegleidersvergadering om 11:30 uur in de permanance. (Bruncherie Silly Days, Markt 5 te Meerssen)
Let op de aanwijzingen van de verkeersregelaars daar.

Artikel 9

De radiocommunicatie wordt uitgereikt vanaf 12:30 uur, tegenover de basiliek, op de Markt in Meerssen. Voor de junioren wedstrijd is dat om 9:00 uur, ook tegenover de basiliek op de Markt.
De radiofrequentie is KNWU 1, 155,9375
De in bruikleen gegeven apparatuur dient direct na afloop van de wedstrijd schoon en onbeschadigd te worden geretourneerd. Inlevering vindt plaats na binnenkomst van de wedstrijd. Bij vermissing of beschadiging worden de kosten die samenhangen met vervanging c.q. reparatie daarvan volledig in rekening gebracht. Deze is alleen voor de neutrale wagens en de jury wagens.

Artikel 10

De definitieve deelnemerslijsten voor de dames zijn vanaf 13:00 uur beschikbaar in de permanence en/of bij de jurywagen (start finish locatie).
Voor de junioren dames en nieuwelingen dames zal dat 09:30 uur zijn.

Artikel 11

De deelnemers stellen zich op bij de start- en finish locatie en tekenen de presentielijst. De presentatie vindt plaats op het podium nabij start en finish en de presentielijst.

Artikel 12

Het tekenen van de presentielijst voor de start is verplicht. Dit kan vanaf 12:30 uur, op het podium bij de startlocatie, onder toezicht van de jury. Hier is ook de verplichte ploegen-voorstelling.
De junioren dames tekenen de presentatielijst vanaf 9:15 uur. Ook hier is een ploegenvoorstelling en is deze verplicht.


Artikel 13

De start voor de junioren dames en nieuwelingen dames zal plaats vinden om 10:00 uur precies. De start voor de dames zal plaatsvinden om 13:30 uur precies. De
deelnemers dienen uiterlijk 30 minuten voor de start bij de startlocatie aanwezig te zijn. De door de organisatie uitgereikte rugnummers en kaderplaatjes dienen daarbij duidelijk zichtbaar en reglementair op de juiste wijze en plaats aangebracht en bevestigd te zijn.

Artikel 14

De tot de volgerskaravaan toegelaten voertuigen, voorzien van KNWU-strook, radio-ontvanger en door de organisatie ter beschikking gestelde herkenningstekens, stellen zich (op aanwijzing van de organisatie en de jury) tussen 12:45 en 13:15 uur op de Stationsstraat in Meerssen. Ze sluiten na de renners aan bij de karavaan. Het meerijden van niet toegelaten voertuigen is verboden.

Artikel 15

Gedurende de wedstrijd zal er een tijdslimiet worden gehanteerd voor de maximale achterstand van deelnemende renners/rensters t.o.v. de leiders/leidster(s) in de wedstrijd. Deze tijdslimiet bedraagt in principe 3 minuten op het peloton, oplopend in de finale tot 8 minuten.
In geval van buitengewone omstandigheden kan de organisatie, in overleg met de wedstrijdleiding besluiten dat van deze regel wordt afgeweken. Deze afwijking wordt dan via het tourkanaal bekend gemaakt. Renners die de tijdslimiet overschrijden worden uit de wedstrijd genomen. Hier kan de voorzitter van de jury in samenspraak met de beveiligings-medewerkers van de organisatie te allen tijde van afwijken, als de verkeersveiligheid dit vraagt.

Artikel 15 A

Bergklassement (alleen voor junior dames en nieuwelingen dames)

In deze wedstrijd wordt er een Bergklassement verreden.
De eerste 3 renners op de top van de beklimming, Visweg, (onder de boog van D en D verhuur)krijgen telkens 3, 2 en 1 punt toegekend om op deze wijze te komen tot een einduitslag van het bergklassement in de wedstrijd. Bij een gelijke stand telt het meeste aantal 1e plaatsen, 2e plaatsen en 3e plaatsen (in deze volgorde). Zo nodig geeft de laatste sprint de doorslag. De 3 renners met de meest behaalde punten in de einduitslag van het bergklassement in de wedstrijd krijgen vervolgens 5, 3 en 1 punt welke mee worden genomen naar het totaalklassement van het Klimmerstrofee-klassement. De renners ontvangen deze punten alleen, indien hij ook reglementair de wedstrijd uitrijden. In geval in het totaalklassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de renner die meeste punten heeft behaald in de opgemaakte bergklassementen over alle wedstrijden. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden door het KNWU-Uniebureau; de tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt.

Artikel 16

De ravitaillering is op de Humcoverstraat te Meerssen. De eerste vijf rondes is er GEEN ravitaillering toegestaan, dit geld ook voor de laatste twee ronden. Telt alleen voor de dames.

Artikel 17

De bezemwagen is de laatste wagen in de volgers karavaan, en is herkenbaar aan het opschrift ‘Bezemwagen’. De wagen is verder voorzien van een bezem en een groene vlag.

Artikel 18

Op de individuele uitslag is het prijzenschema, van de KNWU, van de KNWU van toepassing.
Alle prijzen worden uitbetaald na afloop van de protesttermijn in de permanence. Niet afgehaalde prijzen vervallen na een week en worden niet opgestuurd. Persoonlijk afhalen.

Artikel 19

Op punten in het parcours die gevaar voor de renners/rensters en/of volgers opleveren worden door de organisatie personen met een gele vlag geposteerd. De deelneemsters dienen hier bij hun passages uiterste voorzichtigheid in acht te nemen.

Artikel 20

De deelnemers/deelneemsters en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van jury en de door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van aanwijzingen kan leiden tot een startverbod of uitsluiting uit de wedstrijd.

Artikel 21

De finish van de junioren dames zal naar verwachting plaatsvinden om 12:00 uur, voor de nieuwelingen dames om 11.30 uur, voor de dames is de verwachte finish tijd om 17:15 uur op de Markt in Meerssen.

Artikel 22

De wedstrijd sluit een kwartier na aankomst van de winnaar, of direct na aankomst van bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd, na betaling van het protestgeld, schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de jury, mits binnen de reglementair gestelde tijd.

Artikel 23

De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van Sportdokters.nl. Verder is er in koers een ronde arts en verpleegkundige van Sportdokters.nl aanwezig.

De ziekenhuizen in de omgeving zijn:

Maastricht UMC+, Prof.
Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht.
Tel: 043-3876543

Zuyderland Ziekenhuis
Heerlen, Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen.
Tel: 045-5766666

Artikel 24

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.

Artikel 25

Bij niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

Artikel 26

Een eventuele anti-doping controle zal worden gehouden in een ruimte in Bruncherie Silly Days, op de Markt 5, in Meerssen.

Artikel 27

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslissen
- m.b.t. wedstrijd technische zaken: de wedstrijdcommissarissen (de jury) en
- m.b.t. organisatorische aangelegenheden: de organisatie.

Artikel 28

Afleiding

De afleiding van de volgers vindt plaats voor het opdraaien naar de Markt in Meerssen. De volgers worden afgeleid en rijden rechtdoor op de Kruisstraat via de Gansbaan en Herkenberg richting spoor.

LET OP: EMS (en Politie) houden toezicht op de snelheid en rijgedrag door woonwijken
HET IS IN DE GEMEENTE MEERSSEN VERBODEN OM LANGS DE OPENBARE WEG, DORPSKERNEN MAAR OOK OP PARKEERPLAATSEN TE OVERNACHTEN.
ER IS AANGEKONDIGD HIER STRIKT OP TOE TE ZIEN.
OP OF IN DE BUURT VAN HET PARCOURS BEVINDEN ZICH
CAMPINGS MAAK DAAR GEBRUIK VAN.
VOORKOM PROBLEMEN.


Camping D’n Uul, Putstraat 8, Ulestraten, tel: 043-3647769 
Camping Meerssen VOF, Houthemerweg 95, Meerssen, tel: 043-3654743
Camping ’t Geuldal, Gemeentebroek 13, Meerssen, tel: 043-6040437  

 

 

 

Tijdschema's 

Route