Technische Gids

8e Klimomloop van Ulestraten

Zondag 16 september 2018

KNWU wegwedstrijd in het kader van de KNWU clubcompetitie Vrouwen

KNWU Klimmerstrofee Junioren Heren


  

Algemene informatie:

 
 

8e Klimomloop van Ulestraten

Organisatie Stichting Col di Ulecitta i.s.m. Limburg Express Cycling Team

Secretariaat Burgemeester Visschersstraat 34

6235 EC Ulestraten

 
 

Inschrijvingen via KNWU, deelname clubcompetitie verplicht 

Prijzenschema Junioren is schema K

KNWU clubcompetitie vrouwen is schema G

Afstand wedstrijd junioren heren 90 km 

Afstand wedstrijd clubcompetitie vrouwen 126 km

 
 

Start 10:00 uur junioren heren op de Markt te Meerssen

Start 13:30 uur clubcompetitie vrouwen op de Markt te Meerssen

 
 

Finish ca. 12:20 uur junioren heren op de Markt in Meerssen

Finish ca. 17:25 uur clubcompetitie vrouwen op de Markt in Meerssen

 
 

 
 

 
 

Permanence 

Bruncherie Silly Days

Markt 5

6231 LR Meerssen

043-3112125

www.bruncheriesillydays.nl

 

Jury vergadering 

Gasterij Goesting

Markt 22

6231 LS Meerssen

043-3642382

www.gasterijgoesting.nl

 

Was- en kleedruimte

Sporthal Optisport Meerssen 

Molenveldweg 4

Meerssen

043-3647435

meerssen@Optisport.nl

 

Ziekenhuis Maastricht UMC+/Academisch Ziekenhuis 

Prof. Debyelaan 25

6229 HX Maastricht

Telefoonnummer 043 – 38 76 543

EHBO: 0031-(0)43-5766666 

 
 

Organisatie

Voorzitter  John Waterreus

Secretaris Mariëlle Waterreus

Penningmeester Mariëlle Waterreus

Bestuurslid Andre Eijssen

Bestuurslid Ben Wijshoff

Bestuurslid Raymond Petit

Bestuurslid Vincent Kurvers

 
 

Werkgroepen

Parcours 

John Waterreus en De Haan beveiligen  

Technische Zaken  

Andre Eijssen en Ben Wijshoff

PR – pers Kylie Waterreus

Koersdirecteur John Waterreus 

Ronde Miss Kayleigh Odekerken

Ronde Mister Gaston Vermeeren

 
 

Adviseurs

Parcoursbeveiliging 

EMS en De Haan beveiligingen

 
 

Correspondentieadres

Stichting Col Di Ulecitta

Burgemeester Visschersstraat 34

6235 EC Ulestraten

Website www.klimomloop-ulestraten.nl 

Email  info@klimcriterium.nl 

 
 

Dagprogramma

08.30 uur Permanence open

08.30 uur Junioren (clubverband) rugnummers + uitreiken kader plaatjes. Inleveren  een set wielen

09.00 uur Afhalen radioapparatuur junioren (tegenover basiliek op markt)

09.00 uur Juryvergadering (Gasterij Goesting, Markt Meerssen)

09.15 uur Ploegenvoorstelling junioren heren, tekenen presentatielijst.

10.00 uur Start junioren heren, op de Markt in Meerssen

10.30 uur Afhalen rugnummers+uitreiken kaderplaatjes dames clubcompetitie.

                 (tot 11.15 uur)

11.00 uur Afhalen radioapparatuur dames (tegenover de basiliek op markt)

11.30 uur Ploegleidersvergadering dames clubcompetitie (permanence)

12.20 uur Finish Junioren heren op de Markt in Meerssen

12.30 uur Huldiging junioren heren

12.45 uur Ploegenpresentatie: Podium Startzone

                 Tekenen presentielijst 

                 Opstellen bij start locatie op de Markt in Meerssen

13.00 uur Definitieve startlijst gereed c.q. beschikbaar 

13.30 uur Start dames clubcompetitie op de Markt in Meerssen

17.15 uur Finish dames clubcompetitie op de Markt in Meerssen

17.30 uur Huldiging winnaars 1, 2 en 3 dames clubcompetitie

17.45 uur Juryvergadering en aansluitend eten jury (Gasterij Goesting)

17.45 uur Sluiting

 
 

 
 

 
 

Samenstelling jury

 
 

Vz. Wedstrijdleider                                                                          Edwin Cruijssen

Ass. Wedstrijdleider                                                                        Roel Close

Wedstrijdcomm. 2                                                                          Jasper Vermazen

Wedstrijdcomm. 3                                                                          Armand van Mulken

Aankomstrechter                                                                            Richard Vermeeren

Comm. 1 / Rugnummers / Computerverwerking                      Ton Ouwerkerk

Commissaris 2                                                                                 Peter Oonincx

Comm. Bezemwagen                                                                      Stan Cordang

Microfonist                                                                                       Jan Schut

Motorordonnance                                                                           Sjoerd Valkenburg

Motorrijder                                                                                        John Teheux

Videofinish / Tijdwaarnemer                                                         Honore Pieters

Stagaire Opleiding                                                                           Joris Smitsmans

 

Karavaan

 
 

Voorrij auto                                                                          D&D verhuur Mercedes

Neutrale wagen 1                                                                Mavic

Neutrale wagen 2                                                                Mavic

Jurywagen 1                                                                        Mercedes 

Jurywagen 2                                                                        Mercedes 

Jurywagen 3                                                                        Mercedes 

Jurywagen 4                                                                        Mercedes

Jurywagen 5                                                                        Mercedes

Ambulance                                                                          Sportdoctors.nl onderleiding van Guusje Vrehen

Bezemwagen 

Motorbegeleiding                                                                Euro Motard Services (EMS)

 
 

 
 

Opstellen ploegen en renners/rensters

Alle renners en rensters stellen zich op bij de start, op de markt in Meerssen. Vanuit daar vindt er een geneutraliseerde start plaats van ongeveer 1 kilometer, en dan zal op de Humcoverstraat te Meerssen het startsein gegeven worden door koersdirectrice ?

 
 

Overige

Geluid D en D verhuur

Parcoursbeveiliging De Haan beveiligingen  

Wedstrijdreglement 8e Klimomloop van Ulestraten  2018

 
 

 
 

 
 

Wedstrijdregelement 8e Klimomloop van Ulestraten

 
 

Artikel 1

De 8e klimomloop van Ulestraten , hierna te noemen “de wedstrijd”, vindt plaats op zondag, 16 september 2018. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting Col di Ulecitta, hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU ) en de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen. Deze zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

Artikel 2

Aan de wedstrijd voor junioren heren, is in clubverband, deelnemen met een licentie junioren heren of een buitenlandse licentie. Deze wedstrijd gaat over 90 km. Dus 10 rondes.

Aan de wedstrijd voor de dames clubcompetitie, waarvan de afstand  126 km  bedraagt, (14 rondes) kan worden deelgenomen door rensters met een elite dames, beloften vrouwen licentie of amateur dames licentie of junior dames licentie, danwel een buitenlandse licentie danwel door dispensatie van de KNWU c.q. bondscoach. Deelname staat open voor team met een minimum aantal van 4 deelneemsters en een maximum van 8 deelneemsters). Deelname aan gehele KNWU clubcompetitie is verplicht.

Buitenlandse ploegen mogen deelnemen onder dezelfde voorwaarden. De wedstrijd vindt plaats op een gesloten omloop met een lengte van bijna 9 kilometer.

Artikel 3

De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen van de UCI en de KNWU. 

Artikel 4

De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:


- De reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie

- De te volgen route

Artikel 5

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats in de permanence op vertoon van de licenties vanaf 08.30 uur. (junioren heren)  Ophalen van rugnummers en kaderplaatjes en eventueel transponders gebeurd in ploegverband door de ploegleider. Iedere ploeg (junioren heren) levert een voor en achterwiel in met deugdelijk materiaal en het correcte verzet. Achterwiel dient als laatste een 16 kransje te hebben en minimaal 10 speed te zijn.

De permanance is in Bruncherie Silly Days, Markt 5, 6231 LR Meerssen, 043-3112125

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats in de permanence op vertoon van licenties vanaf 10.30 tot 11.15 uur. Ophalen van de rugnummers en kaderplaatsjes door de ploegleider van de dames.

De permanance is in Bruncherie Silly Days, Markt 5, 6231 LR Meerssen, 043-3112125

Fietsen worden in de permanence en overige delen van het gebouw niet toegelaten. Het lopen op fietsschoenen in gangen en lokalen is verboden. Beschadigingen aan gebouwen, inventaris en/of inrichtingen, welke veroorzaakt door het niet opvolgen van deze voorschriften of van de aanwijzingen van de toezichthouder(s) worden op de veroorzaker en/of diens ploeg verhaald. 

Artikel 6

De omkleed- en wasgelegenheid bevinden zich in s Was- en kleedruimte

Sporthal Optisport Meerssen, 

Molenveldweg 4 Meerssen,

043-3647435

meerssen@Optisport.nl 

De deelnemers dienen was- en kleedgelegenheid schoon te houden, eventueel afval in daarvoor bestemde bakken te deponeren en de aanwijzingen van toezichthouders op te volgen. 

 
 

Fietsen worden in kleedlokalen niet toegelaten. Het lopen op fietsschoenen in gangen en lokalen is verboden. Beschadigingen aan gebouwen, inventaris of inrichtingen, welke veroorzaakt zijn door het niet opvolgen van deze voorschriften of van de aanwijzingen van de toezichthouder(s) worden op de veroorzaker of diens ploeg verhaald.

Artikel 7

De juryvergadering vindt plaats in Gasterij Goesting, op de Markt 22 te Meerssen. Aanvang is om 09:00 uur.

Artikel 8

Er is een ploegleidersvergadering om 11:30 uur in de permanance. (Bruncherie Silly Days, Markt 5 te Meerssen) 

Let op de aanwijzingen van de verkeersregelaars daar.

Artikel 9

De radiocommunicatie wordt uitgereikt vanaf 12:30 uur, tegenover de basiliek, op de Markt in Meerssen. Voor de junioren wedstrijd is dat om 9:00 uur, ook tegenover de basiliek op de Markt.

De radiofrequentie is KNWU 1, 155,9375

De in bruikleen gegeven apparatuur dient direct na afloop van de wedstrijd schoon en onbeschadigd te worden geretourneerd. Inlevering vindt plaats na binnenkomst van de wedstrijd. Bij vermissing of beschadiging worden de kosten die samenhangen met vervanging c.q. reparatie daarvan volledig in rekening gebracht. Deze is alleen voor de neutrale wagens en de jury wagens.

Artikel 10

De definitieve deelnemerslijsten voor de dames zijn vanaf 13:00 uur beschikbaar in de permanence en/of bij de jurywagen (start finish locatie). 

Voor de junioren heren zal dat 09:30 uur zijn.

Artikel 11

De deelnemers stellen zich op bij de start- en finish locatie en tekenen de presentielijst. De presentatie vindt plaats op het podium nabij start en finish en de presentielijst.

Artikel 12

Het tekenen van de presentielijst voor de start is verplicht. Dit kan vanaf 12:30 uur, op het podium bij de startlocatie, onder toezicht van de jury. Hier is ook de verplichte ploegen-voorstelling.

De junioren heren tekenen de presentatielijst vanaf 9:15 uur. Ook hier is een ploegenvoorstelling en is deze verplicht.

Artikel 13

De start voor de junioren heren zal plaats vinden om 10:00 uur precies. De start voor de dames clubcompetitie zal plaatsvinden om 13:30 uur precies. De deelnemers dienen uiterlijk 30 minuten voor de start bij de startlocatie aanwezig te zijn. De door de organisatie uitgereikte rugnummers en kaderplaatjes dienen daarbij duidelijk zichtbaar en reglementair op de juiste wijze en plaats aangebracht en bevestigd te zijn.

Artikel 14

De tot de volgerskaravaan toegelaten voertuigen, voorzien van KNWU-strook, radio-ontvanger en door de organisatie ter beschikking gestelde herkenningstekens, stellen zich (op aanwijzing van de organisatie en de jury) tussen 12:45 en 13:15 uur op de Stationsstraat in Meerssen. Ze sluiten na de renners aan bij de karavaan. Het meerijden van niet toegelaten voertuigen is verboden. 

Artikel 15

Gedurende de wedstrijd zal er een tijdslimiet worden gehanteerd voor de maximale achterstand van deelnemende renners/rensters t.o.v. de leiders/leidster(s) in de wedstrijd. Deze tijdslimiet bedraagt in principe 3 minuten op het peloton, oplopend in de finale tot 8 minuten.

In geval van buitengewone omstandigheden kan de organisatie, in overleg met de wedstrijdleiding besluiten dat van deze regel wordt afgeweken. Deze afwijking wordt dan via het tourkanaal bekend gemaakt. Renners die de tijdslimiet overschrijden worden uit de wedstrijd genomen. Hier kan de voorzitter van de jury in samenspraak met de beveiligings-medewerkers van de organisatie te allen tijde van afwijken, als de verkeersveiligheid dit vraagt.

Artikel 15 A

Bergklassement (alleen voor junior heren)

 
 

In deze wedstrijd wordt er een Bergklassement verreden. 

De eerste 3 renners op de top van de beklimming, Visweg, (onder de boog van D en D verhuur)krijgen telkens 3, 2 en 1 punt toegekend om op deze wijze te komen tot een einduitslag van het bergklassement in de wedstrijd. Bij een gelijke stand telt het meeste aantal 1e plaatsen, 2e plaatsen en 3e plaatsen (in deze volgorde). Zo nodig geeft de laatste sprint de doorslag. De 3 renners met de meest behaalde punten in de einduitslag van het bergklassement in de wedstrijd krijgen vervolgens 5, 3 en 1 punt welke mee worden genomen naar het totaalklassement van het Klimmerstrofee-klassement. De renners ontvangen deze punten alleen, indien hij ook reglementair de wedstrijd uitrijden.  In geval in het totaalklassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de renner die meeste punten heeft behaald in de opgemaakte bergklassementen over alle wedstrijden. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden door het KNWU-Uniebureau; de tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt.

Artikel 16

De ravitaillering is op de Humcoverstraat te Meerssen. De eerste vijf rondes is er GEEN ravitaillering toegestaan, dit geld ook voor de laatste twee ronden. Telt alleen voor de dames club competitie. 

Artikel 17

De bezemwagen is de laatste wagen in de volgers karavaan, en is herkenbaar aan het opschrift ‘Bezemwagen’. De wagen is verder voorzien van een bezem en een groene vlag.

Artikel 18

Op de individuele uitslag is het prijzenschema, van de KNWU clubcompetitie, van de KNWU van toepassing. 

Alle prijzen worden uitbetaald na afloop van de protesttermijn in de permanence. Niet afgehaalde prijzen vervallen na een week en worden niet opgestuurd. Persoonlijk afhalen.

Artikel 19 

Op punten in het parcours die gevaar voor de renners/rensters en/of volgers opleveren worden door de organisatie personen met een gele vlag geposteerd. De deelneemsters dienen hier bij hun passages uiterste voorzichtigheid in acht te nemen.

Artikel 20

De deelnemers/deelneemsters en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van jury en de door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van aanwijzingen kan leiden tot een startverbod of uitsluiting uit de wedstrijd.

Artikel 21

De finish van de junioren heren zal naar verwachting plaatsvinden om 12:20 uur voor de dames clubcompetitie is de verwachte finish tijd om 17:15 uur op de Markt in Meerssen.

Artikel 22

De wedstrijd sluit een kwartier na aankomst van de winnaar, of direct na aankomst van bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd, na betaling van het protestgeld, schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de jury, mits binnen de reglementair gestelde tijd.

Artikel 23

De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van Sportdokters.nl. Verder is er in koers een ronde arts en verpleegkundige van Sportdokters.nl aanwezig.

 
 

De ziekenhuizen in de omgeving zijn:

 
 

Maastricht UMC+, Prof.      

Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht.   

Tel: 043-3876543

 
 

Zuyderland Ziekenhuis      

Heerlen, Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen. 

Tel: 045-5766666

Artikel 24

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.

Artikel 25

Bij niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

Artikel 26

Een eventuele anti-doping controle zal worden gehouden in een ruimte in Bruncherie Silly Days, op de Markt 5, in Meerssen.

Artikel 27

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslissen

- m.b.t. wedstrijd technische zaken: de wedstrijdcommissarissen (de jury) en

- m.b.t. organisatorische aangelegenheden: de organisatie.

Artikel 28

Afleiding

 
 

De afleiding van de volgers vindt plaats voor het opdraaien naar de Markt in Meerssen. De volgers worden afgeleid en rijden rechtdoor op de Kruisstraat via de Gansbaan en Herkenberg richting spoor.

 
 

LET OP: EMS (en Politie) houden toezicht op de snelheid en rijgedrag door woonwijken

HET IS IN DE GEMEENTE MEERSSEN VERBODEN OM LANGS DE OPENBARE WEG, DORPSKERNEN MAAR OOK OP PARKEERPLAATSEN TE OVERNACHTEN.

ER IS AANGEKONDIGT HIER STRIKT OP TOE TE ZIEN.

OP OF IN DE BUURT VAN HET PARCOURS BEVINDEN ZICH CAMPINGS MAAK DAAR GEBRUIK VAN.

VOORKOM PROBLEMEN.

 
 

 
 

 
 

Camping D’n Uul, Putstraat 8, Ulestraten, tel: 043-3647769 

Camping Meerssen VOF, Houthemerweg 95, Meerssen, tel: 043-3654743

Camping ’t Geuldal, Gemeentebroek 13, Meerssen, tel: 043-6040437


  

 

 

 

Tijdschema's 

Route